EN BRA DESIGN ÅTERBETALAR SIG

Grafisk Design

Vi gör design som genererar DIG pengar

EN SMART DESIGN FUNGERAR PÅ FÖRSTA FÖRSÖKET

Inbyggd intelligens

Med varje grafiskt jobb vi gör finns en inbyggd intelligens redan i planeringsskedet – designen ska fungera för alla ändamål, utan att man behöver starta designen från noll varje gång man vill ha en ny slutprodukt. Därför vinner du både i tid och pengar när du väljer GRAFISK

VI DESIGNAR SÅ VI BLIR ONÖDIGA

Snabbt och förmånligt

Grafisk design ska inte bara handla om “lull-lull” som uppstått i stunden, designen ska fungera i alla former. När vi åtar oss ditt reklambyrå jobb så får du en design för alla plattformar. Vi trycker på allt från kepsar till storbilder stora som hus, vi gör 3D design och webb, därför vet vi hur din grafik kan bli mer mer funktionell.

GRAFISK DESIGN FÖR ALLA PLATTFORMAR

Logo, Marknadsföring, 3D

Logo designa logodesign pris reklambyrå planera

LOGO & VARUMÄRKE

Ett helt nytt logo eller en design-uppfräschning av existerande logotyp och den grafiska utformningen för all din kommunikation. Allt från detaljer till hela manualer för hur du vill att ditt företag ska se ut på nätet, i tryck och skyltning.

Grafisk design mässa broschyr banderoll och andra trycksaker

MARKNADSFÖRING

Hur kan du få ut mest effekt av din marknadsföring? Med planering och intelligent grafisk design så är det enkelt att förutbestämma hur en layout ska se ut. Vi hjälper dig med formspråket och ser till att din marknadsföring fungerar på alla plattformar.

3D design designtjänst pris designer

3D DESIGN

Ibland räcker inga fotografier eller förklarande text för att återge en produkt. Då har du hjälp av 3D designen. Vi kan göra sprängskisser, animationer och verkligen detaljrika 3D ritningar för att skildra din produkt.

G R A F I S K
by TETRIX

Movägen 9
68600 JAKOBSTAD

sales@grafisk.fi
010 219 35 60

Mats Sandvik
Försäljning
050 544 84 01
010 219 35 64 (vidarekopplar)

mats@tetrix.fi

Kontor
010 219 35 60
sales@tetrix.fi

   Social media

 

Karleby – Kronoby – Larsmo – Pedersöre  —  Jakobstad  —  Nykarleby – Vörå – Korsholm – Vasa

Part of Ab TETRIX Oy