DAGS ATT STARTA NYTT, ELLER GASA PÅ?

Analys & Strategi

Analysera och presentera fördelaktigt

HITTA KÄRNVERKSAMHETEN OCH IDÉER

Analys av Företag

En god strategi föregås alltid med en analys av företagets kärnverksamhet. Detta gäller även företag på idéstadiet samt nystartade. Vilka åtgärder som ska göras i framtiden, framkommer oftast genom att titta på idén, historien, ekonomi och den dagliga verksamheten. Enklast brukar det bli med att träffas och kanske besöka företaget och sedan samla in befintlig data som finns tillgängligt. Strategin blir klarare och svaren öppnar upp färdriktningen.

Analysen kan begränsas även till en produkt eller tjänst, lika väl som heltäckande stora undersökningar.

ANALYS GER BYGGKLOSSAR FÖR STRATEGI

Plan för framtid

GRAFISK teamet är vana att jobba med strategier. Vårt kunnande sträcker sig från lokala marknadsundersökningar till ekonomisk analyser på multinationell nivå. Vi har hjälpt företag med allt från ELY ansökningar om utvecklingsbidrag till exportbefrämjande och etablering av företag utanför EU. En väl gjord strategi fokuserar på tillväxt och kapar bort onödiga tidstjuvar och utgifter.

Strategiarbetet inleds med beprövade SWOTer, livscykelskeden på produkt/företag samt grundteorierna för efterfrågan/utbud . Med dessa trotjänarverktyg finner vi snabbt det gemensamma språket och kan börja ta steg mot ett skräddarsytt, effektivt strategiarbete.

TESTA SWOT

ÖPPNAR ÖGONEN FÖR FÖRETAGETS MÖJLIGHETER

Ett Effektivare Företag

Logo designa logodesign pris reklambyrå planera

NULÄGESANALYS SOM GRUND

För varje större jobb, pejlar vi alltid vad kunden önskar och hur marknadsföringen ser ut idag. Vad är viktigt, vad är smart att marknadsföra och lyfta fram? Ju större jobb som är på gång, desto djupare bör man gå. Med en analys så löser sig ofta även oväntade knutar och detta gör strategiarbetet extra fruktbart. Ju grundligare analys desto mer sparar man i framtiden.

En grundanalys kan t.ex. innehålla en företags och verksamhetsbeskrivning som fungerar som grund för marknadsföringsplan eller vision – t.ex. en 3 sidors strategiplan inför möte med storkund, bank, investerare etc

Marknadsföringsplan bättre affärer bättre marknadsföring

MARKNADSFÖRINGSPLAN

En plan för hela verksamheten eller delar därutav. Vill du byta riktning på företaget eller ha bättre koll på hur du ska styra upp marknadsföringen, så behöver det föregås av en strategikartläggning. Kanske söker du rejäl tillväxt, kanske gäller det ett exportprojekt, rensa överlappningar i utbudet eller effektivisera processer?!

En djupanalys öppnar för t.ex. företagets 3-års plan – hand i hand med strategiplan och steg för steg marknadsföring. Vi kan hjälpa dig att lyckas!

Ansökan om finansiering marknadsföringsplan

BIDRAG OCH FRAMTID

GRAFISK har gjort många ansökningsprojekt av större skala, där kunden gör stora utvecklingshopp med draghjälp av utomstående finansiärer. Ja, vi kan t.o.m. sköta hela ansökningsprocessen om du så önskar. Svaren på analyserna fungerar som framtidsvision och på den basen kan vi göra långtgående strategier för företagsutveckling och marknadskommunikation.

Hör av dig om du har ett projekt på G. Räkna med 2-3 månaders tidsåtgång från inledande möte till inlämnade handlingar.

G R A F I S K
by TETRIX

Movägen 9
68600 JAKOBSTAD

sales@grafisk.fi
010 219 35 60

Mats Sandvik
Försäljning
050 544 84 01
010 219 35 64 (vidarekopplar)

mats@tetrix.fi

Kontor
010 219 35 60
sales@tetrix.fi

   Social media

 

Karleby – Kronoby – Larsmo – Pedersöre  —  Jakobstad  —  Nykarleby – Vörå – Korsholm – Vasa

Part of Ab TETRIX Oy